Čistící prostředek na vytírání, detergent NovaClean™

Při doporučeném ředění jsou hladiny sodíku i draslíku detekovatelné pouze na hladině ppb
Nízkoiontové koncentrované složení nebude vytvářet statický náboj ani neovlivní vodivé podlahy

Univerzální čisticí prostředek pro čisté prostory, který lze použít na většinu podlah, stěn a stropů. Filtrováno na 0,1 µm, plněno a baleno v čistém prostředí.