Blog

Porozumění nařízení o biocidních přípravcích (BPR – Biocidal Products Regulation)

Porozumění nařízení o biocidních přípravcích (BPR – Biocidal Products Regulation)

Nařízení o biocidních přípravcích (BPR, nařízení (EU) č. 528/2012) se týká uvádění na trh a používání biocidních přípravků, které se používají k ochraně lidí, zvířat, materiálů nebo předmětů proti škodlivým organismům, jako jsou škůdci nebo bakterie, a to pomocí působení účinných látek obsažených v biocidních přípravcích. Cílem tohoto nařízení je zlepšit fungování trhu s biocidními přípravky v EU a zároveň zajistit vysokou úroveň ochrany lidí a životního prostředí.

Velký souboj rukavic – materiál

Velký souboj rukavic – materiál

Lidé mají schopnost produkovat kontaminaci už jen tím, že jsou lidé. Analýza rizik a ohrožení procesu výroby nebo výsledného produktu je ústředním tématem kontroly čistoty čistého prostředí. Shrňme si to v číslech: Personál ve stoje produkuje asi 100 000 částic o...

Isopropylalkohol je králem čistých prostor

Isopropylalkohol je králem čistých prostor

IPA je už mnoho let nejpoužívanějším prostředkem při čištění povrchů v čistých prostorech. Je to díky vlastnostem, zejména pak čistotě a konzistenci. Nabízí se otázka, zda je možné zvolit jinou alternativu, např. ethanol. Řešení takové otázky je velmi snadné a odpověď...

Jak vybrat utěrky pro čisté prostory?

Jak vybrat utěrky pro čisté prostory?

Už bylo napsáno mnoho článků a pojednání o volbě správného typu utěrky pro mikroelektronický průmysl a další specializovaná odvětví. Zdá se, že na oblast cleanroom je v tomto ohledu trochu zapomínáno.