IPA je už mnoho let nejpoužívanějším prostředkem při čištění povrchů v čistých prostorech. Je to díky vlastnostem, zejména pak čistotě a konzistenci.

Nabízí se otázka, zda je možné zvolit jinou alternativu, např. ethanol. Řešení takové otázky je velmi snadné a odpověď je ne. Proč? To si hned vysvětlíme.

Izopropylalkohol do čistých prostor

Typickým

představitelem v

čistých prostorách

je IPA v poměru

70/30

Ethanol (denaturovaný alkohol) nachází uplatnění jako rozpouštědlo, palivo do kamen nebo na čištění kovových nebo dřevěných dílů. Jde o ethanol, do kterého byla úmyslně přidána aditiva nebo barviva a tím se zabránilo jeho pití nebo používání v potravinářském průmysl. Nejčastěji používanými přidanými činidly jsou: metylalkohol, aceton, methylethylketon a methylisobutylketon, pyridin a další. Denaturovaný ethanol není zatížen stejnými daněmi jako jeho čistý příbuzný.

U denaturovaného ethanolu hrozí riziko, že po odpaření po něm zůstanou nežádoucí zbytky z přidaných příměsí a tím dojde ke kontaminaci. Příměsi mohou tvořit i 10 % celkového objemu, a to už je nepřijatelné riziko kontaminace.

Výroba izopropylalkoholu pro použití v čistých prostorech podléhá přísným standardům kvality. Tyto výrobky mají vždy certifikát a analýzu čistoty.

Proto je IPA stále nejpoužívanější v čistých prostorech na celém světě a jen tak ho něco nesesadí z pomyslného trůnu v čistých prostorech.

Vybírejte z našeho katalogu produktů na: