Velký souboj rukavic – materiál

Velký souboj rukavic – materiál

Lidé mají schopnost produkovat kontaminaci už jen tím, že jsou lidé. Analýza rizik a ohrožení procesu výroby nebo výsledného produktu je ústředním tématem kontroly čistoty čistého prostředí. Shrňme si to v číslech: Personál ve stoje produkuje asi 100 000 částic o...
Isopropylalkohol je králem čistých prostor

Isopropylalkohol je králem čistých prostor

IPA je už mnoho let nejpoužívanějším prostředkem při čištění povrchů v čistých prostorech. Je to díky vlastnostem, zejména pak čistotě a konzistenci. Nabízí se otázka, zda je možné zvolit jinou alternativu, např. ethanol. Řešení takové otázky je velmi snadné a odpověď...
Jak vybrat utěrky pro čisté prostory?

Jak vybrat utěrky pro čisté prostory?

Volba správné utěrky by měla vždy začít stanovením parametrů, které by pro zvolenou činnost měla utěrka splňovat. V praxi se nároky na vlastnosti utěrek liší dle odvětví, ve kterém jsou používány. V oblasti výroby elektroniky je kladen největší důraz na schopnost...