Jediný způsob, jak kontrolovat znečištění v čistém prostoru, je kontrola celkového prostředí. Veškeré procesy a vybavení čistých prostor musí splňovat normy dané třídy čistoty. Rychlost proudění vzduchu a jeho směr, tlak, teplota, vlhkost a samotná filtrace musí podléhat pravidelné kontrole. Nástroje, pomůcky, oblečení, utěrky a další úklidový materiál je potřeba volit tak, aby odpovídali nejen potřebám ale i standardům čistoty. Každý nežádoucí materiál, nevhodné chování či nevýrobní materiál může být zdrojem částic. Pokud je to možné, zdroje těchto částic musí být kontrolovány nebo eliminovány.

cof

Kontaminace se dá obecně rozdělit do dvou základních kategorií:

ČÁSTICE
FILM (povlak)

Kontaminace je stav nebo děj, při kterém dochází ke znečištění materiálu nebo jeho povrchu. Tento nežádoucí jev může způsobit velké škody napříč různými odvětvími.

ZDROJE KONTAMINACE

Zařízení
Stěny, strop, podlaha
Nátěry, degradované povrchy, vzduchotechnika

Lidé
Vlasy, kosmetika a parfémy, vlákna z oblečení
Kožní šupinky, sliny

Vybavení
Maziva, vypařování kapalin, těkavé látky,
Mopy, utěrky, obaly

Výroba
Silikonové částice
Křemenné vločky
Nečistoty z procesu výroby
Částice hliníku

Další
Změkčovadla, čistící chemikálie
Bakterie, organické látky a vlhkost