Volba správné utěrky by měla vždy začít stanovením parametrů, které by pro zvolenou činnost měla utěrka splňovat. V praxi se nároky na vlastnosti utěrek liší dle odvětví, ve kterém jsou používány. V oblasti výroby elektroniky je kladen největší důraz na schopnost odstraňovat částice z prostředí nebo výrobků, aniž by docházelo k otěru citlivých povrchů. Ruku v ruce s tím jde požadavek na minimalizaci kontaminace částicemi prostředí samotnou utěrkou. Pro toto odvětví je tedy naprosto nezbytným kriteriem při výběru kvalita a čistota materiálu, ze kterého je utěrka vyrobena.

Naproti tomu jsou požadavky farmaceutického nebo biotechnologického odvětví, kde není úroveň částic jediným kriteriem při výběru utěrek pro čisté prostory. Hlavním požadavkem zde bývá aplikování dezinfekčního prostředku a možnost účinně odstraňovat kontaminaci na mikrobiální úrovni.

V GMP oblastech tříd A a B je nezbytné aby utěrky byly sterilní. Toho je možné dosáhnout v autoklávu nebo ozářením gama paprsky.

Základní otázky, na které potřebujete znát odpověď při výběru správných utěrek pro čisté prostory jsou:

Čistota a množství uvolňovaných částic

utěrky pro čisté prostory

Do jaké míry budou utěrky uvolňovat částice do prostředí a kolik jich naopak budou schopné zachytávat? Nakolik tedy budou efektivní pro dosažení požadovaného stavu? Utěrky by měly být konstruovány tak, abychom s jejich pomocí dosáhli maximálního odstranění nečistot v krátkém čase. To vyžaduje rozdílné konstrukční vlastnosti pro jednotlivá odvětví čistých prostor.

Absorpce tekutin

utěrky pro čisté prostory

Potřebujete utěrku, které bude absorbovat tekutiny nebo pouze stírat za sucha? Potřebujete stírat tekutiny na vodní bázi, olejové nebo rozpouštědla? Pro stírání olejů je ideální utěrka Pro-Wipe® OS od společnosti Berkshire, která dosahuje perfektních výsledků při stírání a zadržování olejů.

Materiál

utěrky pro čisté prostory

Tkané utěrky jsou nejčastěji z materiálů:

Polyester
Bavlna

Nylon

Netkané z:

Polycelulóza
PolyPro

Rayon

Vliv na vlastnosti utěrky může mít dále způsob zpracování okraje. Nejčastěji se můžeme setkat s běžným řezem, laserovým řezem nebo tepelným řezem. Okraje mohou být ještě uzavřeny ultrazvukem.

Pokud si nejste jisti jaký typ utěrky potřebujete, obraťte se na nás a my vám rádi se správným výběrem pomůžeme. Důležitou roli hraje možnost bezplatného vzorku na vyzkoušení.